Privacy

Over Ons Privacybeleid

Zorg voor Privacy: Bij House of Chi nemen we uw privacy serieus. We verwerken alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor (de verbetering van) onze diensten en gaan zorgvuldig om met de informatie die we over u en uw gebruik van onze diensten verzamelen. Uw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden verstrekt.

Toepasselijkheid: Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de diensten die door House of Chi worden aangeboden vanaf 19/02/2019. Bij publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Gegevensverwerking: Wij verwerken persoonsgegevens zoals uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en bestelgegevens voor het afhandelen van bestellingen, communicatie en administratieve doeleinden.

Delen van Gegevens: Uw gegevens worden alleen met derden gedeeld wanneer dit nodig is voor levering, betaling of wettelijke verplichtingen. Dit omvat partijen zoals Shopify, MailChimp, Gmail, Mollie en DHL.

Cookies: Onze website gebruikt cookies van Google Analytics voor het bijhouden van bezoekersgedrag en cookies van derde partijen voor marketingdoeleinden.

Uw Rechten: U heeft recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering van uw persoonsgegevens, en kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Voor vragen of verzoeken kunt u contact opnemen.

Bewaartermijnen: Uw gegevens worden bewaard zolang u klant bij ons bent. Voor administratieve doeleinden bewaren we bepaalde gegevens conform wettelijke bewaartermijnen.

Wijzigingen in Privacybeleid: Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid te wijzigen. De meest recente versie vindt u altijd op deze pagina.

Contactgegevens: 

House of Chi B.V.
Asterweg 18B
1031HN Amsterdam
shop@houseofchi.nl